Susisiekite su mumis

Jeigu norite gauti detalesnės informacijos Jums rūpimu klausimu, užpildykite formą apačioje ir artimiausiu metu su Jumis susisieksime:

  Vardas

  El. paštas

  Tel.

  Šalis

  Specializacija

  Žinutė


  Aš įgalioju tvarkyti šiuos asmens duomenis susisiekimo, paslaugų teikimo ir informavimo apie „Trade Corporation International, S.A.“ („Tradecorp“) produktus bei paslaugas tikslais pagal Duomenų apsaugos ir Privatumo politikos sąlygas, nurodytas adresu Privatumo politikos sąlygas. Esu informuotas (-a), kad, norint atsakyti į visas susisiekimo užklausas iš šalių, kuriose bendrovė neturi buveinės ar vietinių biurų, mano asmens duomenimis gali būti dalijamasi su „Tradecorp“ atstovais ar platintojais toje šalyje. Žinau, kad galiu pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, ypač informacijos, prieigos, konsultavimosi, taisymo, prieštaravimo dėl tvarkymo ir šalinimo teisėmis, kreipdamasis (-i) į „Tradecorp“ duomenų apsaugos skyrių el. pašto adresu DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontaktai

  Tradecorp

  Tradecorp visiškai atitinka REACH reikalavimus

  Tradecorp ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad laikytųsi trijų REACH nustatytų terminų. Nuo gegužės 31 d., reglamentu nustatyto paskutinio termino, visos mūsų cheminės medžiagos yra įregistruotos, o Tradecorp visiškai atitinka REACH reikalavimus. Tradecorp laiku įregistravo 30 cheminių medžiagų ir yra septynių iš jų pagrindinė registruotoja.

  Apie REACH reglamentą

  REACH reglamentas (Reglamentas 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) buvo paskelbtas 2006 m. gruodžio mėn. ir įsigaliojo 2007 m. birželio mėn. REACH reglamentu siekiama dvigubo tikslo:

  • viena vertus, pakeisti keletą Europos direktyvų ir reglamentų suderinta sistema visai Europos Sąjungai;
  • kita vertus, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką taikant geresnę cheminių medžiagų kontrolę ir žinias.

  REACH reglamente nurodyti terminai

  REACH reglamentą sudarė trys terminai:

  • 2010 m. lapkričio 30 d . – terminas cheminėms medžiagoms, kurių kiekis yra didesnis nei 1000 tonų per metus; arba didesnis nei 100 tonų per metus, jei labai toksiškos vandens organizmams; arba didesnis nei 1 tona per metus, jei CMR (kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai);
  • 2013 m. gegužės 31 d . – terminas cheminėms medžiagoms, kurių kiekis yra 100–1000 tonų per metus;
  • 2018 m. gegužės 31 d . – paskutinis registracijos terminas cheminėms medžiagoms, kurių kiekis yra 1–100 tonų per metus.