Rekomendacijos žieminių rapsų pasėlių priežiūrai

Tradecorp paruošė rekomendacijas, kaip išvengti fitotoksiškumo pasėkmių žieminių rapsų pasėliuose, kuriuose pavasarį buvo naudoti sulfonilurėjos grupės herbicidai. Norėdami peržiūrėti pilną versiją, spauskite čia