Teisinis Pranešimas

1. Svetainės savininkas

Pavadinimas: „Trade Corporation International“, S. A. (toliau – „Tradecorp International“).

Adresas: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

Įmonės kodas: A-46715413.

Įmonės registro duomenys: Tomas 18655; Lapas M-324.710; 90 puslapis.

Kontaktinio tel.: +34 913 273 200.

Kontaktinis el. p.: global@tradecorp.sapec.pt.

 

„Tradecorp International“ yra domeno www.tradecorp.lt (toliau – Svetainė) savininkas, suteikiantis prieigą prie informacijos apie produktą ir leidžiantis vartotojams, sprendžiantiems iškilusias abejones bei klausimus, bendrauti.

Atidarydamas svetainę ir naudodamasis jos turiniu, vartotojas pripažįsta šią teisinę informaciją ir su ja sutinka.

„Tradecorp International“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šį teisinį pranešimą be išankstinio įspėjimo. Šiame teisiniame pranešime pateikiamos sąlygos, vartotojui atidarius Svetainę, bus taikomos kaip galiojančios nuostatos.

Šios sąlygos negali būti saugomos atskirai – kilus klausimų, jos turi būti prieinamos svetainėje.

 

Intelektinė nuosavybė

Visas svetainėje pateikiamas turinys, t. y.: vaizdai, piešiniai, tekstai, skaičiai, logotipai, piktogramos, programos, komerciniai pavadinimai, prekių ženklai, pramoniniai brėžiniai arba kiti atvaizdai, svarbūs pramonės ir komerciniais tikslais, intelektinės nuosavybės teise gali priklausyti „Tradecorp International“ arba trečiosioms šalims, kurios įgaliojo „Tradecorp International“ juos tinkamai naudoti svetainėje.

Jokiomis aplinkybėmis negali būti suprantama, kad licencija gali būti suteikta arba bet koks atšaukimas, perdavimas, visiškas arba dalinis minėtų teisių priskyrimas gali būti atliktas, taip pat kad bet kokios teisės arba jų lūkesčiai bus suteikti vartotojams, t. y.: atlikti bet kokius pakeitimus, naudoti, versti, dauginti, platinti arba viešai skelbti minėtą turinį be išankstinio raštiško „Tradecorp International“ arba atitinkamo savininko teisių turėtojo leidimo draudžiama. Prekių ženklai, dizainas, tekstai, ženklai, skaičiai, logotipai ir atvaizdai šiuo metu yra registruoti atitinkamuose viešuosiuose registruose.

Griežtai draudžiama naudoti „kadravimo“ technologijas, paremtas informacijos iš trečiųjų šalių svetainių pateikimu Svetainėje apgaulės tikslais.

 

Atsakomybė

„Tradecorp International“ negarantuoja Svetainės tęstinumo ir prieinamumo, taip pat neturi būti laikoma atsakinga už prieigos prie Svetainės galimybes arba už naudotojų nuostolius, patirtus dėl Svetainės nepasiekiamumo.

Interneto svetainėje rekomendacijos ir techninė informacija yra pateiktos informaciniais ir konsultaciniais tikslais. „Tradecorp International“ Svetainėje aprašyti produktų naudojimo būdai gali skirtis dėl daugelio nežinomų kintamųjų ir turi būti įvertinti analizuojant konkrečias aplinkybes kiekvienu atskiru atveju. Už sprendimus, priimtus remiantis Svetainėje pateikta informacija ir rekomendacijomis, visa atsakomybė tenka naudotojui.

 

Įsipareigojimai

Naudotojai privalo laikytis šiame teisiniame pranešime aprašytų sąlygų ir visada veikti laikydamiesi teisės aktų ir įprastų elgesio normų, susilaikant nuo svetainės naudojimo bet kokiu būdu, galinčiu sustabdyti, pabloginti arba sutrikdyti įprastinį Svetainės veikimą.

Ypač, kai konkreti taisyklė nenumato jokių apribojimų dėl ankstesnių įsipareigojimų, susijusių su naudojimusi Svetaine, naudotojas įsipareigoja: (i) neįvesti, nekaupti ir nepaskelbti Svetainėje arba iš jos jokios informacijos, kuri gali būti laikoma įžeidžiančia, nešvankia, grasinančia, ksenofobiška, skatinančia smurtą, diskriminaciją dėl lyties, religijos, politinių įsitikinimų, tautybės arba etninės kilmės, taip pat galiojančius įstatymus pažeidžiančios informacijos; (ii) neįvesti, nekaupti ir neplatinti naudojantis Svetaine jokios programinės įrangos, duomenų, virusų, šaltinio kodų bei nenaudoti jokių kitų įrankių arba elektronikos įrenginių, galinčių pakenkti Svetainės veikimui arba su ja susijusiems įrenginiams bei „Tradecorp International“ tinklui; (iii) nenaudoti Svetainės turinio ir joje pateiktos informacijos, neskelbti reklamos, nesiųsti komercinio turinio pranešimų, nerinkti trečiųjų šalių asmens duomenų; (iv) nenaikinti, nekeisti bei nenaudoti savo reikmėms duomenų, programinės įrangos arba elektroninių dokumentų, priklausančių „Tradecorp International“ arba susijusioms trečiosioms šalims; (v) neįvesti, nekaupti ir nepaskelbti Svetainėje turinio, galinčio pažeisti intelektinės nuosavybės teises arba atskleisti trečiųjų šalių komercines paslaptis, taip pat neskelbti turinio, kuriam skelbti naudotojas neturi teisės, t. y. pagal įstatymą neturi teisės perleisti turinio trečiosioms šalims.

 

Galiojantys teisės aktai ir jurisdikcija

Šios Svetainės naršymas ir naudojimasis ja, aprašytas šiame teisiniame pranešime, reglamentuojamas Ispanijos Karalystės teisės aktų.

Naudotojas sutinka atvykti į tesimo posėdžius Madride tuo atveju, kai atsiranda poreikis išspręsti nesutarimus, kylančius dėl šios sutarties sąlygų išaiškinimo arba vykdymo, išskyrus atvejus, kada naudotojas gina vartotojų teises arba yra reglamentuojamas specialios jurisdikcijos.

Naudotojas gali susisiekti su „Tradecorp International“ – kontaktiniai duomenys pateikti skyriuje „Programinės įrangos savininkas“ arba svetainės skyriuje „Kontaktai“.